Voor wie is ZORGKEUZE Midden-Holland? Zorgkeuze Midden-Holland is bedoeld voor inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorg en ondersteuning nodig hebben en hiervoor een indicatie/beschikking van de gemeente hebben gekregen.

kaart

Met behulp van ZORGKEUZE Midden-Holland worden inwoners en verwijzers in de gelegenheid gesteld om een zorgaanbieder te vinden die het beste past bij de zorgbehoefte. Door middel van het tonen van informatie over een zorgaanbieder en de beschikbaarheid per dienst wordt het maken van een keuze voor een zorgaanbieder een stuk makkelijker.

jeugd INWONER JONGER DAN 18 JAAR
wmo INWONER 18 JAAR EN OUDER
vmo IK WIL EXTRA INFORMATIE